Μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα πραγματοποιούνται στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Βύρωνα. Πρόγραμμα που υποστηρίζεται από εθελοντές.

Δωρεάν Μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στην Β΄βάθμια Εκπαίδευση από το Δήμο Βύρωνα. Ο Δήμος Βύρωνα θα λειτουργήσει και φέτος τον πετυχημένο κοινωνικό θεσμό ενισχυτικής διδασκαλίας, με τον τίτλο “Κοινωνικό Φροντιστήριο” που αφορά στα παιδιά της Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα.

Δωρεάν Μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Δήμο Βύρωνα

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του Δήμου, που υποστηρίζεται από εθελοντές καθηγητές και έχει σκοπό έχει να συνδράμει τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και στερούνται δυνατότητας περαιτέρω μαθησιακής ενίσχυσης των παιδιών.

Οι γονείς ή κηδεμόνες πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα “Κοινωνικό Φροντιστήριο” που θα βρουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (επισυνάπτεται παρακάτω) ή που θα τους δοθεί στην έδρα του Τμήματος Παιδείας (Ευαγγ. Σχολής 26, 6ος όροφος)  έως την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.

Η αίτηση πρέπει να κατατίθεται, οπωσδήποτε και αποκλειστικά, στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Βύρωνα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων, θα ανακοινωθεί στα σχολεία των αιτούντων.

Τα μαθήματα της Β΄βάθμιας εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Βύρωνα (οδ. Γεννηματά 34/Μυρακτής).

(Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν εθελοντικά στα προγράμματα, μπορούν ακόμη να επικοινωνούν με το Τμήμα Παιδείας  στ τηλ.: 210 7609348)

Αίτηση Μαθητών

Δωρεάν Μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Δήμο Βύρωνα

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τμήμα Παιδείας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης

Δ/νση: Ευαγγελικής Σχολής 26 & Β. Ηπείρου
Τηλ: 210 7609343-347-348-342

Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών και την εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
Μεριμνά για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. Οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα, δράσεις και εκδηλώσεις για την υποστήριξη των μαθητών, αλλά και για την γενική παιδεία των κατοίκων του Δήμου.

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 14:00
Εξαίρεση: Οι εγγραφές του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση», κατά την διάρκεια των οποίων, η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται από Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00 – 14:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.