Κοντινό Πλάνο, του Αμπάς Κιαροστάμι

Κοντινό Πλάνο, του Αμπάς Κιαροστάμι