Αφιέρωμα στον Κώστα Δραγώτη στον Άγιο Δημήτριο

Αφιέρωμα στον Κώστα Δραγώτη στον Άγιο Δημήτριο