Χορωδιακό αντάμωμα στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης

Χορωδιακό αντάμωμα στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης