Ο ιστορικός ερευνητής αντιμέτωπος με τη συνείδησή του

Ο ιστορικός ερευνητής αντιμέτωπος με τη συνείδησή του