Έχω για συμμαθητή έναν πειρατή

Έχω για συμμαθητή έναν πειρατή