Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την εξάρτηση από τα ναρκωτικά

Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την εξάρτηση από τα ναρκωτικά