Οι περιπέτειες της Πρισίλα, βασίλισσας της ερήμου

Οι περιπέτειες της Πρισίλα, βασίλισσας της ερήμου