Σμύρνη μου σε νοσταλγώ και από καρδιάς σε χαιρετώ

Σμύρνη μου σε νοσταλγώ και από καρδιάς σε χαιρετώ