η εξαφάνιση του προέδρου

H εξαφάνιση του προέδρου