Από την Αλεξάνδρεια του Καβάφη

Από την Αλεξάνδρεια του Καβάφη