Στην Καλλιθέα μια βραδιά

Στην Καλλιθέα μια βραδιά