Λαϊκή βραδιά, τιμητικά αφιερωμένη στον Χρήστο Νικολόπουλο από την Ορχήστρα των Ονείρων

Λαϊκή βραδιά, τιμητικά αφιερωμένη στον Χρήστο Νικολόπουλο από την Ορχήστρα των Ονείρων

Λαϊκή βραδιά, τιμητικά αφιερωμένη στον Χρήστο Νικολόπουλο από την Ορχήστρα των Ονείρων

Λαϊκή βραδιά, τιμητικά αφιερωμένη στον Χρήστο Νικολόπουλο από την Ορχήστρα των Ονείρων