Λευκό τριαντάφυλλο στο Ίλιο

Λευκό τριαντάφυλλο στο Ίλιο