Χορωδία, υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερή

Χορωδία, υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερή

Χορωδία, υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερή

Χορωδία, υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερή