Στέφανος Λαζαρίδης. Κυνικός ρομαντικός

Στέφανος Λαζαρίδης. Κυνικός ρομαντικός