Τέχνη και Ιδεολογία στο Νέο Ελληνικό Κράτος

Τέχνη και Ιδεολογία στο Νέο Ελληνικό Κράτος