Θυσίες και ταφές ζώων στην αρχαιότητα

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα ΑΣΚΣΑ Σουηδίας 54, Αθήνα, Αττική, Greece

Οι διαλέξεις θα γίνονται ζωντανά στο Εργαστήριo Μ.Η. Wiener της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών και στο Μουσείο Κανελλοπούλου.

Οι απαρχές της επιστήμης της ζωο-λογίας

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα ΑΣΚΣΑ Σουηδίας 54, Αθήνα, Αττική, Greece

Οι διαλέξεις θα γίνονται ζωντανά στο Εργαστήριo Μ.Η. Wiener της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών και στο Μουσείο Κανελλοπούλου.

Οι μύθοι του Αισώπου

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα ΑΣΚΣΑ Σουηδίας 54, Αθήνα, Αττική, Greece

Οι διαλέξεις θα γίνονται ζωντανά στο Εργαστήριo Μ.Η. Wiener της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών και στο Μουσείο Κανελλοπούλου.