Η Ανάδυση της Ανθρωποκεντρικής Κοινότητας

Δημαρχείο Μαρκοπούλου Πλατεία Σωτηρίου Δημοσθένη, Μαρκόπουλο, Αττική, Greece

Παρουσίαση Βιβλίου με τίτλο Η Ανάδυση της Ανθρωποκεντρικής Κοινότητας και ομιλίες – συζήτηση με θέμα τη βιώσιμη ενδογενή ανάπτυξη