Ταινίες στο Μοσχάτο

Εργοστάσιο της ΕΒΓΛΟ στο Μοσχάτο Πειραιώς 5, Μοσχάτο, Αττική, Greece

Είναι το τρίτο καλοκαίρι που οι προβολές του Pugnant Film Series λαμβάνουν χώρο σε κατ’ ουσίαν δημόσιους χώρους.