Η Μύτη του Γκόγκολ στο Εθνικό Θέατρο

Εθνικό Θέατρο - Κτίριο Τσίλλερ - οδός Αγίου Κωνσταντίνου Αγίου Κωνστρντίνου 22, Αθήνα, Αττική, Greece

Η Μύτη του Γκόγκολ στο Εθνικό Θέατρο από το ΚΕΘΕΑ και το 18 ΑΝΩ την Παρασκευή 23/6/2023.