Όταν το βιολί ήταν βασιλιάς

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα, Αττική, Greece

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη σας προσκαλεί σε μουσική εκδήλωση με θέμα «When Violin Was King – Όταν το βιολί ήταν βασιλιάς”.

Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα, Αττική, Greece

Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη Από τις 27 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, το Schwarz Foundation, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και το Curtis on Tour, the Nina von Maltzahn Global Touring Initiative, διοργανώνουν για τρίτη χρονιά τις "Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη", φιλοξενώντας σημαντικούς μουσικούς του σπουδαίου Curtis Institute of …

Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα, Αττική, Greece

Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη Από τις 27 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, το Schwarz Foundation, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και το Curtis on Tour, the Nina von Maltzahn Global Touring Initiative, διοργανώνουν για τρίτη χρονιά τις "Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη", φιλοξενώντας σημαντικούς μουσικούς του σπουδαίου Curtis Institute of …

Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα, Αττική, Greece

Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη Από τις 27 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, το Schwarz Foundation, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και το Curtis on Tour, the Nina von Maltzahn Global Touring Initiative, διοργανώνουν για τρίτη χρονιά τις "Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη", φιλοξενώντας σημαντικούς μουσικούς του σπουδαίου Curtis Institute of …

Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα, Αττική, Greece

Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη Από τις 27 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, το Schwarz Foundation, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και το Curtis on Tour, the Nina von Maltzahn Global Touring Initiative, διοργανώνουν για τρίτη χρονιά τις "Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη", φιλοξενώντας σημαντικούς μουσικούς του σπουδαίου Curtis Institute of …