Νάντια Καραγιάννη στην Κηφισιά

Γήπεδο Μπάσκετ Αλώνια Κηφισιά Μπακογιάννη 2, Κηφισιά, Αττική

Μενάνδρεια 2023. Το πολιτιστικό ταξίδι  σε γειτονιές της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας και της Εκάλης που προσφέρει ο Δήμος Κηφισιάς.