Σεμινάριο για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

Κοινωνική Υπηρεσία Μαρκοπούλου Παπαδημητρίου 33, Μαρκόπουλο, Ατττική, Greece

Σεμινάριο με θεματολογία την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης στη ζωή μας, διοργανώνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου