Ταινίες στον Κορυδαλλό

Λατομεία του Σχιστού στον Κορυδαλλό Ποταμού 24, Κορυδαλλός, Αττική, Greece

Μία μοναδική βραδιά στα εγκαταλελειμμένα λατομεία του Σχιστού στον Κορυδαλλό.