Τα παραµύθια των Αδελφών Γκριμ στην Τρίπολη

Μαλλιαροπούλλειο Θέατρο Τρίπολη Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη, Αρκαδία, Greece

Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018 και Ώρα 6:30 µ.µ. στο Μαλλιαροπούλλειο Θέατρο Τρίπολης θα παρουσιαστούν Τα παραμύθια των αδελφών Γκρίμ.