Ο θρίαμβος του φωτός

Μουσείο Γ Γουναρόπουλου Άνω Ιλίσια Ζωγράφος Γουναροπούλου 6, Ζωγράφος, Αττική, Greece

Κύκλος διαλέξεων με αφορμή τον εμπλουτισμό της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Γ. Γουναρόπουλου.

Marie Matin στο Μουσείο Γουναρόπουλου

Μουσείο Γ Γουναρόπουλου Άνω Ιλίσια Ζωγράφος Γουναροπούλου 6, Ζωγράφος, Αττική, Greece

Κύκλος διαλέξεων με αφορμή τον εμπλουτισμό της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Γ. Γουναρόπουλου.