Μιξογενή τέρατα του μύθου και της τέχνης

Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου Θεωρίας 12, Αθήνα, Αττική, Greece

Οι διαλέξεις θα γίνονται ζωντανά στο Εργαστήριo Μ.Η. Wiener της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών και στο Μουσείο Κανελλοπούλου.

H αλιεία στην αρχαία Ελλάδα

Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου Θεωρίας 12, Αθήνα, Αττική, Greece

Οι διαλέξεις θα γίνονται ζωντανά στο Εργαστήριo Μ.Η. Wiener της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών και στο Μουσείο Κανελλοπούλου.