Προβολή Γκρεμνά’ ναι εμάς οι τόποι μας

Πανεπιστημιούπολη ΕΚΠΑ Ζωγράφου Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, Ζωγράφος, Αττική, Greece

Προβολή Γκρεμνά' ναι εμάς οι τόποι μας που είναι το αποτέλεσμα του εγχειρήματος του Οδοιπορικού ενάντια στην Λεηλασία των Βουνών.