Γαμήλιο Εμβατήριο στο Χαϊδάρι

Στέγη Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου (πρώην ΝΕΛΕ) Κολοκοτρώνη 36, Χαϊδάρι, Αττική, Greece

Γαμήλιο Εμβατήριο στο Χαϊδάρι του Άγγελου Τερζάκη, στη Στέγη Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου (Κολοκοτρώνη 36, πρώην ΝΕΛΕ).

Γαμήλιο Εμβατήριο στο Χαϊδάρι

Στέγη Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου (πρώην ΝΕΛΕ) Κολοκοτρώνη 36, Χαϊδάρι, Αττική, Greece

Γαμήλιο Εμβατήριο στο Χαϊδάρι του Άγγελου Τερζάκη, στη Στέγη Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου (Κολοκοτρώνη 36, πρώην ΝΕΛΕ).

Γαμήλιο Εμβατήριο στο Χαϊδάρι

Στέγη Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου (πρώην ΝΕΛΕ) Κολοκοτρώνη 36, Χαϊδάρι, Αττική, Greece

Γαμήλιο Εμβατήριο στο Χαϊδάρι του Άγγελου Τερζάκη, στη Στέγη Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου (Κολοκοτρώνη 36, πρώην ΝΕΛΕ).