Αναπαράσταση στην Βίτσα

Θέατρο Αλώνι, Επέκεινα Χώρα, Άνω Βίτσα Πετεινοχώρι, Ανω Βίτσα, Ιωάννινα

Ένα road trip για το ελληνικό σινεμά, δέκα ταινίες προβάλλονται στον τόπο που γεννήθηκαν