Καρακορούμ στο Μαρούσι

Θέατρο Διθύραμβος Μαρούσι Λητούς 6, Μαρούσι, Αττική, Greece

Θεατρική Παράσταση Καρακορούμ του Ανδρέα Στάικου στο Θέατρο Διθύραμβος με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου.

Καρακορούμ στο Μαρούσι

Θέατρο Διθύραμβος Μαρούσι Λητούς 6, Μαρούσι, Αττική, Greece

Θεατρική Παράσταση Καρακορούμ του Ανδρέα Στάικου στο Θέατρο Διθύραμβος με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου.

Καρακορούμ στο Μαρούσι

Θέατρο Διθύραμβος Μαρούσι Λητούς 6, Μαρούσι, Αττική, Greece

Θεατρική Παράσταση Καρακορούμ του Ανδρέα Στάικου στο Θέατρο Διθύραμβος με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου.

Καρακορούμ στο Μαρούσι

Θέατρο Διθύραμβος Μαρούσι Λητούς 6, Μαρούσι, Αττική, Greece

Θεατρική Παράσταση Καρακορούμ του Ανδρέα Στάικου στο Θέατρο Διθύραμβος με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου.