Προβολή Dreams of silk

Θερσίτης 'Ιλιο Νέστορος και Ευαγγελιστρίας, Ίλιον, Αττική, Greece

Dreams of silk και συζήτηση με αφορμή το βίντεο, για την εξέγερση στο Ιράν.